Satori - zahradní klubové centrum 
Scholé -místo odpočinku, poznávání a rozjímání

Satori-Klubové centrum 

s programem Scholé

Často se z jednoho se-tkání utkají nitky k novému. Tak se stalo i v případě náchodské pohádkové chaloupky v podzámčí, kde jsme se jako zázrakem setkaly dvě bytosti a společně vytvořily Klubové centrum Satori-Scholé, místo odpočinku a poznávání. 

Za setkání vděčíme Darině Bártové ze Šonova! Děk!

...dobré myšlenky, dobrá káva, dobrý čaj, dobré dobroty...

Vše dobré - přejem vám i sobě! 


Scholé (v prapůvodním významu) místo odpočinku, rozjímání, poznání a poznávání.

Mimochodem - takovým místem měla být původně i ŠKOLA.

Satori  se běžně překládá jako osvícení, probuzení nebo záblesk náhlého uvědomění, nejpřesnější překlad je poznání. Avšak satori je intuitivním prožitkem a nejedná se o poznání dosažené pomocí přemýšlení. K jeho pochopení je samozřejmě nutná osobní zkušenost...

Obojí - Klubová kavárna Satori i Scholé - jsou dávné inspirace dvou žen, které se až nyní setkaly, aby v pravý čas utkaly nitky pro společnou práci, pro nová setkávání, pro společná tvoření a radost z poznávání. 

© Satori-Scholé-Light-sofie