Ceny 
Sem vložte podnadpis

Hodnota - cena

Pro všechna se-tkání jsou všechny uvedené ceny jen doporučené: tedy přiměřené náklady (energie, teplo, světlo, příprava, práce - odměna za práci, materiál, pomůcky a jiné).

Každý může svobodně zaplatit tolik, kolik může - bohatý více, ne-bohatý méně.

Vnímáme peníze jako energii, která udržuje rovnováhu mezi dáváním a příjímáním. (Ve smyslu, aby zadarmo nebylo nadarmo.) 

Proto přejem sobě i vám, aby neexistovaly překážky pro společná se-tkání, sdílení a tvoření.

Nová tvořivá ekonomika

Kavárna - ceník

viz "nová tvořivá ekonomika"

Přednášky


77 Kč

Se-tkání (meditace)


123 Kč

Joga - Light-sofie

Cena za 45 minut

123 Kč

Se-tkání (umělecké činnosti, tvorba)

Odpolední, večerní

234 Kč

Setkání (tvorba, workshopy, semináře)

Celodenní

456 Kč

Setkání (tvorba, workshopy, semináře)

Dvoudenní

876 Kč

Léčivé masáže 

Cena za 45 min

 345 Kč

Terapie

Cena za 45 min

Zpravidla je terapie delší (60 - 90 min)

  345 Kč


© Satori-Scholé-Light-sofie