Program

Listopad 2018


Relaxační večer pro ženy

středa 14.listopadu od 17.00 hod

Přijďte si odpočinout, načerpat energii, inspiraci, vzájemné sdílení v prostoru kde vám bude zajisté dobře:)....vyzkoušíte naši novinku...bylinné parní lázně...a přijde i masérka...možná i kouzelník...nechme se překvapit....

Příspěvek 129Kč


Anthroposofické čtení

pátek 16.listopadu od 17.30hod

Chceš-li poznat sebe sám, rozhlédni se do všech stran. Chceš-li však poznat svět, do všech svých vlastních hlubin hleď. R. Steiner v knize Chléb sám tě neživí.

Sdílené čtení pro ty, které zajímá odkaz Rudolfa Steinera.

Je navrženo střídat dvě tři čtení z oboru obecně anthroposofického christologického nebo kulturně-historického (z cyklů Theosofie, Antroposofie, Člověk a vesmírné slovo, Páté evangelium, Esoterní křesťanství, Tajemství trojice, Od Ježíše ke Kristu, Východ ve světle Západu atd ) vždy s jedním čtením z Filosofie svobody (a souvisejících textů - aby nezapadlo, že vedle textů vyloženě okultní povahy rozvíjíme potřebné myšlení a zkoumáme myšlení jako takové).
Zmiňované texty jsou v češtině na antroposof.sk.
Je tam i mnoho samostatných textů, kterými bychom se mohli postupně zabývat. Například Bible a
moudrost, Buddha a Kristus, Pavlovo křesťanství a buddhismus a další. Výhledově by bylo pěkné probrat kromě christologické tématiky i svatográlskou tématiku, Fausta, důležité mytologie, buddhismus atd.

Večerem nás provází Ota Flégr

Příspěvěk volný


Přírodní zahrady a permakultura

Pátek 23. listopadu v 18hod

Přijďte se inspirovat přednáškou o netradičních způsobech hospodaření, které využívají snadno dostupné zdroje energie, podporují přirozené procesy a koloběhy, a šetří tak přírodu i naši vlastní práci.
Okruhy, kterých se budeme dotýkat:
Je možné pěstovat vlastní potrviny a zajistit si soběstačnost ve městě?
Je nezbytné na zahradě rýt, plet, okopávat a zalévat?
Jak si přirozenou cestou poradit s pleveli a škůdci?
Jak kombinovat rostliny, aby byli vitální, zdravé a poskytovaly vysoké výnosy?
Jak jednoduše a rychle zakládat zeleninové a květinové záhony netradičními způsoby?
Jaké méně známé druhy ovoce a zeleniny stojí za to pěstovat?
a mnoho dalšího...
Během přednášky budete též moci nakoupit semínka starých, vzácných a méně známých druhů zeleniny a bylin.
Vede: Mgr. Adéla Hrubá
Doporučené vstupné 129Kč

Rezervace nutná předem.

Adéla Hrubá již více než 10 let žije se svojí rodinou na polosamotě v podhůří Orlických hor, kde hospodaří na zhruba hektarovém pozemku. Její zahrada je v síti Ukázkových permakulturních projektů pod názvem Zahrada na kopci (https://www.permakulturacs.cz/project/38/zahrada-na-kopci).
Pěstuje a semenaří pro o.p.s. Gengel staré a netradiční druhy rostlin (víc než 70 odrůd), spustila projekt pro školy Staré odrůdy do škol (https://gengel.cz/content/57-prehled-projektu-stare-odrudy-ve-skolach) a iniciovala založení komunitní zahrady na pěší zóně v Žamberku (Zahrada bez plotu). V současné době je členkou týmu mezinárodního projektu Children in permaculture (www.childreninpermaculture.com), jehož cílem je integrovat permakulturu a zásady udržitelného způsobu života do školních osnov a vytvořit k tomu potřebné materiály. Absolvovala praktický kurz permakultury u Seppa Holzera, Úplný kurz permakulturního designu u Tomase Remiarze, Učitelský kurz permakultury u George Sobola a několik kurzů specializovaných na sociální permakulturu (např. Dragon Dreaming, sociokracie). Vede kurzy permakultury, pořádá happeningy a osvětové přednášky pro širokou veřejnost a věnuje se poradenské a konzultační činnosti.